Svet-Stranek.cz
Stránky pro majitele novinových stánků
Trafikanti

Stížnost:Stránky pro majitele novinových stánků

Stížnost

Generální ředitel PNS a.s

Ing. Radomil Juda

 

První novinová společnost a.s.

Paceřická 1/2773

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 

Stěžovatel:

Romániya Havelková


                                                                                                V  Jaroměři dne17.6.2010

 

Věc: Stížnost na regionálního distributora pro oblast východních Čech

 

Vážený pane řediteli,

tímto se na Vás obracím se stížnosti na Vašeho regionálního distributora tisku Pardubice a to z důvodu navyšování dodávek jednotlivých titulů tisku a tím vytváření nepřiměřené podmínky k platební neschopnosti pro prodejce. Vlastním pět trafik v Hradci Králové a jednu trafiku v Jaroměři.

 

Při snaze jednat s paní ředitelkou regionu Pardubice o úpravě úmyslného navyšování jednotlivých titulů na moje odběrné místa jsem nepochodila. Paní ředitelka jednoznačné dává najevo svoji jedinečnost v distribuci tisku „monopolní“ a hájí se podepsanou smlouvou a pokud nebudeme odebírat množství, které dodají a nezaplatíme, tak nám přestanou dodávat tisk. Tento pokus o usměrnění dodávek tisku byl z mé strany nespočetněkrát projednáván i se zaměstnanci regionu, kteří kontrolují prodej a dodávky vždy negativně. Většinou je odpověď těchto zaměstnanců stejná: toto si řeší pani ředitelka a my s tím nemůžeme nic dělat. V příloze jsem zpracovala dodávky tisku i v grafických podobách na 4 trafiky. Za 4 měsíce mám ve zboží, které je z větší části neprodejné 321 970,- Kč a tato částka každý týden narůstá. Taktika Vašeho regionálního distributora je v:

„pokud by se měla už konečně fakturace ustálit a trafika mít peníze na placení faktur, tak navýšíme počty jednotlivých titulů tisku ať z této trafiky vytáhneme co nejvíce peněz.“

Touto metodou postupuje Váš regionální distributor v průběhu celého roku a tím mě dostává do situace, kdy ve zboží (tisku) na trafikách mám veškeré peníze, které se blíží k milionu a výnosy za prodej veškerého zboží už dále nestačí na placení dalších faktur, zaměstnanců, pronájmu a energii (trafika je prodělečná). V grafických schématech je přesně vidět jak křivka dodávky vzestupně roste od remitendy a zisku. Vím že ve smlouvě máte, že musíme od Vás odebrat veškerý dodaný tisk a prodávat ho, ale na druhou stranu takto jednat s prodejcem nesmyslně ho naskladňovat a dostávat ho do likvidace je úmyslné jednání Vašeho regionálního distributora.

 

Z důvodů, že jsem neuspěla v jednání s Vaším regionálním distributorem, který se mnou jedná ve smyslu jedinečnosti na trhu Vás prosím o pomoc. V současné době jsem musela pozastavit dodávky tisku od Vaši společnosti do všech trafik. Pokud se přístup a ignorace v pokusu o dohodu Vašeho distributora nezmění musím s Vámi ukončit smlouvy a vysvětlit koncovým spotřebitelům proč nemám Vaše nabízené tituly tisku v trafikách. Nejjednodušším vysvětlením bude zpracovaný rozbor jednání, postavení a distribuce PNS s prodejcem a vyvěšení na všech mích trafikách za celý rok.

 

Využila jsem tímto své právo a obrátila se na Vás jako nadřízeného regionálního distributora Pardubice. Očekávám, že tuto vzniklou situaci budete řešit a budete mě o ni informovat.

 

Mnohokrát děkuji za Vaší pomoc.

 

S pozdravem

 

                                                                                                           RomániyaHavelková